Naše nabídka v ekonomické oblasti:


správa nemovitostí na evropské úrovni     předpis zálohových plateb spojených s vlastnictvím/užíváním bytů a nebytových prostor (provozní fond, fond oprav/dlouhodobá záloha na opravy)

     kontrola úhrad předepsaných plateb, vedení přehledu neplatičů, zasílání upomínek, příprava podkladů pro vymáhání plateb

     kontrola a úhrada dodavatelských faktur včetně kontroly věcné správnosti, náležitostí dle zákona, sjednané ceny

     vyúčtování zálohových plateb (teplo, vodné, stočné, osvětlení, odvoz odpadu, výtah, STA, úklid a další) na jednotlivé vlastníky/uživatele bytů/nebytových prostor, příp. ostatní odběratele

     vedení podvojného účetnictví, pravidelné účetní závěrky, evidence nákladů na provoz domu

     zpracování podkladů pro daňové přiznání, sestavení daňového přiznání, výpočet daně
Domyservis Praha s.r.o., IČ: 289 58 845, zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155905, e-mail