Logo DomyServis
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
na Evropské Úrovni
Vzorové reporty - Dům Vzor1152

Děkujeme Vám za Váš zájem o naše služby. Na této stránce naleznete vzorové dokumenty, které jsou standardní službou pro námi spravované domy. Všechny dokumenty s reálnými daty jsou chráněny proti neoprávněnému otevření pomocí hesla, které je k dispozici pouze oprávněným osobám (nájemníkům příslušného domu). Veškeré údaje v níže uvedených reportech jsou fiktivní.


Obratová předvaha
Komentář k hospodaření domu


Přehled pohybů na účtě (v pokladně)


Předpis příspěvků na služby a opravy za celý dům
Evidenční list bytu


Roční vyúčtování služeb
Přehled vyúčtování služeb za celý dům

Protokol o odečtu měřidel

Formulář k ověření některých údajů bytu


Rozvaha a výsledovka domu

Upozornění: jedná se pouze o příklad dokumentů, které byly vytvořeny pouze pro Vaší informaci, ale ne pro další použití. Reálně používané dokumenty musí splňovat náležitosti dané platnými zákony České republiky v závislosti na právní formě Vaší společnosti. V případě, že budete mít zájem o spolupráci, je možné Vám při setkání ukázat reálné dokumenty tak, jak byly vytvořeny pro některé z našich klientů.Ing. Bronislav Černý – DOMY SERVIS, mobil 605 448 404, e-mail domyservis@seznam.cz