Naše nabídka v provozní oblasti:


správa nemovitostí     technická evidence domu, bytů, nebytových prostor

     evidence vlastníků bytů a nebytových prostor, sledování změn vlastnictví, evidence nájemců a dalších uživatelů

     zajištění smluvních dodávek médií (elektrická energie pro společné prostory domu, voda, teplo, servis a revize výtahů, společná televizní anténa a další)

     odečty poměrových měřidel vody a tepla, zajištění montáže a výměn měřidel

     pravidelný úklid společných prostor domu, zahradnické práce – údržba zelených ploch předzahrádek

     údržba a opravy domu, bytů a nebytových prostor
Ing. Bronislav Černý – DOMY SERVIS, mobil 605 448 404, e-mail domyservis@seznam.cz